Όροι ΧρήσηςBarsho

Bitters | Tools | Services | Modern Gastronomy Ingredients

Η Barsho.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των εναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συναλλακτικά ήθη. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας της. Τέλος η αλλαγή όρων δεν αφορά ποτέ στις παραγγελίες που ήδη έχουν γίνει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Barsho.com δεσμεύεται για την εγκυρότητα των παρεχόμενων από αυτήν πληροφοριών για τα προϊόντα που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της σελίδας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Barsho.com  ουδεμία εγγύηση δύναται να παρέχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων εγγυάται όμως την έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών για την μη διαθεσιμότητα τους. Επιπλέον, δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για ενδεχόμενα τεχνικά λάθη τόσο στον υπολογιστή όσο και στο λογισμικό που χρησιμοποιεί ή για προβλήματα στην σύνδεση με το δίκτυο ή για καθυστερημένες μεταδόσεις. Ούτε και ευθύνεται για προβλήματα που προέρχονται από χρήση υλικού αυτής της διεύθυνσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Barsho.com και προστατεύεται  από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων. Κάθε είδους αναπαραγωγής ή αντιγραφής απαγορεύεται ρητά.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Στην περίπτωση που λάβετε κάποιο ελαττωματικό προϊόν -γεγονός σχεδόν αδύνατον- η Barsho.com σας δίνει την δυνατότητα επιστροφής του εντός 3 ημερών από την ημέρα παραλαβής του χωρίς να σας επιβαρύνει η χρέωση μεταφοράς του. Η Barsho.com  διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να κάνει δεκτή ή μη την επιστροφή κατά περίπτωση.

Barsho